Tots els esports requereixen uns mínims de seguretat. La natació en aigües obertes no és una excepció, per això recomanem sempre:

  • Sortir al mar en grup i no anar mai sol.
  • Fer servir una boia per advertir a les embarcacions de la nostra posició.
  • Fer servir casquet de bany de colors llampants.
  • Anar al mar amb algun caiac de suport.
  • Fer servir el seny.
  • El mar sempre estarà al mateix lloc. Si les condicions climàtiques no permeten la pràctica de la nostra activitat, sempre podrem tornar un altre dia.