PROTOCOL DE SEGURETAT PER CADA ETAPA

Nedadors:

Nivell zero de seguretat: abans d’iniciar cada etapa s’informarà als participants del risc associat a l’activitat física que es durà a terme (per prendre consciencia de que realment està capacitat per realitzar l’etapa). Cada nedador haurà de vetllar per la seva pròpia seguretat al mar. Els nedadors iniciaran la etapa en un únic grup (en casos de pocs participants) o en funció del ritme de nedar (si hi ha molts participants). També, en funció de la longitud de l’etapa, i segons s’estimi oportú. Cada 1,5km o 2km hi haurà un reagrupament de nedadors. Aquestes pauses poden servir per avituallar als participants de l’etapa (cal tenir en consideració el temps d’aquestes aturades per la temperatura de l’aigua o atès que alguns participants poden anar sense neoprè).

Important:

  • Un nedador pot decidir lliurament que abandona. En aquest cas ho té que comunicar a la embarcació més propera per tal d’embarcar-lo i treure’l del aigua.
  • Quan un nedador tingui senyals de fatiga extrema, sensació d’hidratació, hipotèrmia, dolors musculars aguts… té que aixecar la ma o xiular en senyal per a poder socorre’l.
  • Si el socorrista o algun nedador detecta aquestes senyals exposades en el paràgraf anterior, en un company, s’avisarà immediatament a l’embarcació per que els responsables de la proba determinin si el nedador està o no en condicions de continuar i s´actuarà en conseqüència.

Primer nivell de seguretat: a tots els nedadors tenen l’obligació de portar una boia de colors llampants, un xiulet, una manta tèrmica i unes xancles.

Segon nivell de seguretat: A cada etapa es disposarà de les embarcacions motores adients en potència i número, depenent del volum de nedadors. Aquestes embarcacions garanteixen la ràpida assistència a qualsevol nedador que ho requereixi amb la finalitat de traslladar-lo, el més ràpidament possible, fins un punt del litoral on, si fos necessari, una ambulància traslladarà a la persona accidentada fins l’hospital més proper.

Tercer nivell de seguretat: el SEM (112) estarà avisat i informat el dia abans –fitxa de l’etapa i les seves característiques-  per si fos necessari que alguna ambulància es tingués que desplaçar fins a algun punt del litoral per a recollir algun nedador evacuat amb l’embarcació motora.

En cas de que algun nedador tinguin qualsevol problema de salut o físic se seguirà el següent protocol d’evacuació.

En un primer moment, el Coordinador de seguretat, determinarà la gravetat de la situació iniciarà els procés adients d’evacuació, comunicat per ràdio a les altres embarcacions i a terra de la situació, i decideix, si pertoca, el seu trasllat a terra o si el nedador pot quedar-se a l’embarcació motora. Si es decideix el seu trasllat es truca al SEM (112).

En un segon moment (si es decideix el trasllat a terra), l’embarcació motora apropa el més ràpidament possible a la zona del litoral on el SEM ha establert el punt de recollida del nedador i se’l trasllada fins l’hospital més proper.

En cada etapa es farà un registre de les incidències o assistències que esdevinguin -dorsal del nedador que ha sofert algun problema  i resolució (tipus de problema físic, assistència, trasllat o no…) establint un històric de cada nedador i per possibles reclamacions posteriors d’assegurances.  Aquest document al finalitzar cada etapa queda en mans dels coordinador tècnics de la travessia per estar informats de totes les incidències.

També es pot donar el cas de que es decideixi evacuar a tots els participants de l’etapa per diverses condicions (canvi brusc de l’estat de la mar, inclemències meteorològiques, etc.). En aquest cas el passos a seguir serien els següents:

El coordinador tècnic de l’etapa pren la decisió d’aturar l’etapa i es posa en contacte amb la resta d’embarcacions (per ràdio i/o per telèfon mòbil) avisant que s’ha d’evacuar el més ràpidament possible a tots els participants de l’etapa. També avisa als nedadors que han de deixar de nedar i que s’han d’organitzar i agrupar per a sortir del mar de la forma més rapida.

Quan sigui possible sortir del mar en una platja propera (la majoria de les etapes de la travessia ho permeten) caldrà nedar el més ràpidament possible cap a la aquella platja (intentant que el grup no es disgregui). Les embarcacions indicades restaran vigilant tenint cura de que tots els nedadors arribin fins la mateixa platja evacuant també ràpidament a aquells que cregui oportú. El coordinador tècnic avisa a les assistències de l’etapa perquè es desplacin fins el punt d’evacuació per assistir als nedadors (roba, roba d’abric, caldo, etc.).

Els nedadors que neden més a poc a poc del grup pugen a l’embarcació motora per ser evacuats des de la mateixa. Des d’aquesta embarcació es comunica a les assistència de l’etapa quins són els nedadors que van en aquella embarcació per tenir preparada la seva assistència.

 

Caiaquistes:

Els caiaquistes seran els encarregats de custodiar als nedadors en el mar amb l’objectiu de garantir la seguretat dels nedadors. Seran els encarregats de guiar-los, obrint-los el camí, fent un canal de 50 metres entre embarcacions (en files índies) en paral·lel.

Els caiacs estaran a un màxim de 25 metres dels nedadors controlant a aquells que estiguin més a prop de l’embarcació i també als que estiguin a una distància mitjana (en un camp visual d’uns 300m aproximadament).

També tindran cura de l’avituallament dels nedadors en el transcurs de l’etapa.

Les embarcacions de recolzament de l’etapa estaran comunicades via telèfon mòbil i via ràdio VHF. Un o dos caiacs poden tancar el grup portant ràdio VHF.

–         Senyals i comunicació al mar:      

Segueix

 1
Segueix: rem aixecat, perpendicular al caiac, i detingut significa “endavant”.

Esquerra

 2
Esquerra: amb el rem paral·lel a la superfície de l’aigua i agafat per la pala dreta significa “cap a l’esquerra”.

Dreta

 3
Dreta: amb el rem paral·lel a la superfície de l’aigua i agafat per la pala esquerra significa “cap a la dreta”.

Aturar-se

 4
Aturar-se: rem horitzontal damunt del cap i estàtic significa “aturar-se”.

 

Està bé? Estic bé

 5
Està bé? Estic bé: aixecar i baixar la ma sobre el cap indica ja sigui una pregunta: estàs be?, o la resposta: estic bé!

 

Reunió o ajuda

 6
Reunió o ajuda: rem aixecat perpendicular al caiac, i amb un moviment pausat significa “reunir-se”. Si el moviment és ràpid significa “ajuda”.

 

 

Stop perill:

 7
Stop/perill potencial: rem aixecat formant una barra horitzontal amb els braços estesos. Els qui vegin aquesta senyal tenen que passar-la a altres caiaquistes. Cal esperar la senyal de “tot bé” abans de seguir. rem aixecat perpendicular al caiac, i amb un moviment pausat significa “reunir-se”. Si el moviment és ràpid significa “ajuda”.

La seguretat de la Travessia Catalunya Nedant depèn de tu. Tingues cura del teu company al mar. La seguretat dels participants en l’etapa és de tots.