INSTRUCCIONS PER A CADA ETAPA

Abans del dia de la convocatòria:

–         Llegir el briefing virtual amb les característiques tècniques de l’etapa (llegir atentament quin és el punt d’inici de l’etapa i quin és lloc de convocatòria, atès que poden ser diferents).

–         Preparar tot el material necessari per a poder realitzar l’etapa: neoprè per aquells/es persones que no estan entrenades a nedar en condicions de fredor, vaselina, tovallola gran o barnús, dos casquets o casquet de neoprè -amb colors llampants-, boia, xiulet i, sobretot, la roba d’abric (per si fos necessària qualsevol tipus d’evacuació) i crema protecció solar També es recomana: escarpins, guants de neoprè (en les etapes on la temperatura de l’aigua sigui baixa) i xancletes (en qualsevol tipus d’etapa). En èpoques de meduses també es recomana crema de solar de protecció de meduses.

–         Preparar l’avituallament que el nedador consideri.

El dia de la convocatòria (punt de sortida):

–         Totes les etapes començaran a les 10h però caldrà estar a les 9h del matí en el punt de la convocatòria per a explicar i organitzar l’etapa i la forma com nedarem.

–         A l’arribar al lloc de la convocatòria, els convocants donaran dorsal als participants de l’etapa (per ordre d’inscripció). Aquest dorsal és el que identifica al participant en el mar i permet un registre de les persones que participen. El dorsal també serveix perquè els participants desin i identifiquin les seves pertinences en unes bosses que es portaran fins el punt d’arribada.

–         Els nedadors es canviaran “a l’aire lliure”. Per tant, recomanem portar el banyador posat de casa. El neoprè serà obligatori (només es faran excepcions per a persones que sobradament han mostrat que neden al mar sense ell i quan la temperatura de l’aigua sigui superior a 16 graus).

–         Abans de començar l’etapa els convocants revisaran que cada nedador disposa dels requeriments especificats per a poder realitzar-la (a part del neoprè, la boia de seguretat, el xiulet i els casquets o casquet de neoprè).

–         En funció de les persones inscrites en l’etapa es decidirà quin grup o grups es farà. La filosofia serà la de nedar tots junts de la forma més agrupada possible (establint pautes per a tal efecte). Es coordinarà amb el/s caiaquista/es i l’embarcació motora quina és la forma de nedar de les persones inscrites a l’etapa.

–         Aquelles persones que necessitin avituallament el desaran en els caiacs acompanyants.

Durant el transcurs de l’etapa:

Els nedadors iniciaran l’etapa en un únic grup (en casos de pocs participants) o en funció del ritme de nedar (si hi ha molts participants). També, en funció de la longitud de l’etapa, i segons els caiaquistes que acompanyin, serà convenient que cada 1,5 o 2km hi hagi un reagrupament de nedadors. Aquestes pauses poden servir per avituallar als participants de l’etapa (cal tenir en consideració el temps d’aquestes aturades per la temperatura de l’aigua o atès que alguns participants poden anar sense neoprè).

Els convocants recordem que cap etapa és competitiva. Per tant, ha de prevaldre l’esperit del plaer de nedar en el mar, el respecte cap la resta del companys i cap el medi on s’executa l’etapa –tant dins com fora de l’aigua.

Els grups de nedadors no podran nedar més enllà de 200m del litoral o per fora de la zona de boies (quan aquestes estiguin col·locades).

A l’arribar al final de l’etapa:

Per motius de seguretat, les persones que convoquen faran un recompte de les persones que han participat. Ràpidament, aquestes s’han de vestir i abrigar (en èpoques o dies de fred) i també avituallar-se per agafar forces o per hidratar-se. Els convocats intentaran gestionar espais perquè els participants puguin dutxar-se i canviar-se en bones condicions al final d’algunes d’aquestes etapes.

En la mesura de lo possible, s’establiran uns o altres mecanismes de transport per retornar a les persones que han nedat al lloc de la convocatòria (en funció de cada etapa els mitjans de transport seran diferents i s’explicitaran al completar l’etapa).