Associació Esportiva Natació-BDN

Normativa bàsica per acompanyar als associats en les seves nedades


Divendres 23 de Octubre del 2020


No

No

mitjançant aquest escrit,

MANIFESTO

1.- Que per las nedades que pugui fer juntament amb els companys de la Associació Natació-BDN”, he estat informat suficientment i mitjançant un llenguatge entenedor de la normativa i les característiques de cada activitat esportiva a la que vaig a participar i de les condicions físiques necessàries per a cadascuna d’aquestes participacions.

2.- Que m’han informat de forma suficient i clara dels riscos que comporta la realització d’aquesta activitat així com del fet que no és un esdeveniment organitzat, i que per tant no s’adopten mesures de seguretat de caràcter específic més enllà de les que es preveuen pel sentit comú i per les normes genèriques de manteniment de la integritat física que han de mantenir cadascú dels participants.

3.- Que entenc perfectament que participo en aquesta activitat entre : Platja D’Eucaliptus - La Punta de la Banya, que se celebrarà el dia 12/10/2017 - de forma totalment voluntària, pel meu compte i risc i sota la meva responsabilitat, fet que assumeixo amb la capacitat jurídica que la llei m’atorga.

4.- Que assumeixo voluntàriament els riscos de l’activitat així com les conseqüències que se’n puguin derivar i, conseqüentment, eximeixo a les persones de la Associació Natació-BDN i a la pròpia Associació de qualsevol dany o perjudici que pugui patir en el desenvolupament de l’activitat.

5.- ASSOCIACIÓ NATACIÓ BDN l’informa que s’inclouran en un fitxer de la nostra responsabilitat degudament enregistrat. Les finalitats del tractament són gestionar la seva participació en les travessies, informar-li de futures competicions, i la publicació de les eventuals fotografies o vídeos que es puguin tomar durant la travessia i entrega de premis. Vostè coneix i accepta expressament que la seva imatge es pugui comunicar públicament a través del lloc web www.travessiacatalunyanedant.cat i en les següents xarxes socials:

Facebook: https://www.facebook.com/TCNAiguesObertes

Twitter: https://twitter.com/CatalunyaNedant

Flickr: https://www.flickr.com/photos/119498917@N03/

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=9OKfOsrT80A

Mitjançant l’enviament de les seves dades presta el consentiment exprés pel tractament de les seves dades d’acord a les finalitats abans indicades.

Pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició enviant una comunicació postal adjuntant fotocòpia de DNI (per identificar-lo correctament) a la següent adreça: Carrer Galicia núm. 2, 2º 2ª, 08015, Badalona (Barcelona), o bé enviant un correu electrònic adjuntant escanneig de DNI a l’adreça: natacio.bdn@gmail.com

6.- Que estic d’acord amb tots els termes i apartats d’aquest document de consentiment, i que a tals efectes l'accepto de forma voluntària.Consulta l'assegurança per a la cobertura d'accidents

Addicionalment, si selecciona la corresponent casella, les seves dades seran utilitzades per l’enviament de comunicacions comercials per correu electrònic.