Com ja hem esmentat, la nostra Associació és sense ànim de lucre. Així doncs no hi haurà cap mena de benefici pel membres que la composem. Només volem intentar cobrir les màximes despeses possibles que comportarà la Travessia Catalunya Nedant, tal com assegurances i despeses de seguretat.
S’ ha establert una quota de 5€ al mes per soci. Aquesta quota donarà una sèrie d’avantatges tals com:
  • Cobertura de responsabilitat Civil.
  • Garanties de seguretat a l’aigua per part de professionals.
  • Informació detallada de cada etapa.
  • Descomptes en les inscripcions de cada travessia.
  • Prioritat d’ inscripció versus als no socis.
Estem treballant per oferir més prestacions als socis.
 Pots fer-te soci fent una transferència al Banc de Sabadell :

 

Modalitats:

5€ al mes X 12 quotes =60€
50€ mes fent un pagament únic
75€ quota anual soci familiar* fent un pagament únic: 2 membres de la mateixa família*.

Banc de Sabadell ES02 0081 0200 2900 0291 7695

Indicant al concepte:
Nom / Cognoms – DNI/Modalitat